Kinderen en Kinderen

Kinderen en jongeren – zij zijn de enige twee schepselen op aarde die een eigen wereld kunnen scheppen. Op die manier dienen wij in slagerij en ijzererts van het beste even weinig ervaringen als de beste scholen ter wereld.

Kinderen hebben een aangeboren behoefte om te doen geloven dat zij een individu zijn en dat zij macht en vrijheid hebben. Er wordt echter eerder geaccepteerd dan geliefd, net zoals er niet genoeg leraren zijn in het traditionele schoolsysteem. Kinderen leren in de eerste plaats in een systeem dat uitsluitend uit volwassenen bestaat en hebben niet het voordeel dat zij met volwassenen kunnen begrijpen en leren; daarom moet hun schoolwerk van ondergeschikt belang zijn.

Omdat kinderen nog zo jong zijn, moeten volwassenen geen invloed uitoefenen op hun ideeën. De rol van volwassenen in de kinderopvang is die van schoolmeesters en andere gezagsdragers, en in veel gevallen is die rol zeer beperkt. In de wereld van de kinderen functioneren die “volwassenen” heel anders en zij kunnen worden beschouwd als degenen die buiten staan, in de gevaren en gevaren van de kinderen. In plaats van de leiding te nemen, soms achter een deur en vaak open gelaten. De kinderen moeten wel en zij hebben hun eigen manier van leren.

De wereld begint met basisnieuwsgierigheid, observatie en verkenning. Het kind neemt die tijd om het leven te leren kennen, nieuwe dingen en het potentieel om dat te ontdekken wat nooit te ontdekken is. De leerkracht is in de eerste plaats een morele gids om hen te helpen verstandige keuzes te maken. Het kind kiest echter niet. Bij alle autoriteitsfiguren, inclusief de vele in de kinderopvang, heeft het kind weinig morele leiding en is gewend om altijd de verkeerde beslissingen te nemen. Het kind wordt verteld wat te doen door wat te zien. Misschien zijn de kinderen met het meeste geluk degenen die de minste leiding hebben en die het meest moeten worstelen om zich op te bouwen. Als we niet precies weten of wat we doen hen boven het aanvaardbare zal brengen, bouwen kinderen niet op en gedijen ze waarschijnlijk niet. Zij verliezen het vermogen om met moeilijkheden om te gaan.

Het kan moeilijk zijn te weten of men al dan niet moet ingrijpen en actie ondernemen. In veel gevallen kan het zijn dat de oplossing het kind als gewoon een kind beschouwt. Je kunt dus zo eenvoudig mogelijk hun mentaliteit veranderen. Kleuterscholen en ouderwetse scholen helpen niet. Vaak is er een focus op het zijn zoals de andere kinderen en leren ze anders. Kleuterscholen en ouderwetse scholen richten zich op het versterken van wat je weet, zodat je de kracht niet verliest die je krijgt als je een individu bent. Als je dat bij de kinderen kunt versterken, zullen ze die manieren zien die werken en hun manieren veranderen. Leveringsscholen enBOAT+ scholen die speciale regelingen hebben en erop gericht zijn het kind volledig opnieuw met de wereld kennis te laten maken.

Maar het woord discipline omvat vele dingen die, naar mijn mening, de sleutel zijn tot de reden waarom kinderen gemakkelijk de controle verliezen. Discipline leert je hoe je moet denken en handelen. Het klinkt misschien vreemd voor een kind om over dit concept na te denken. Maar, het is belangrijk. Wat is jouw discipline? Zelfs als je volledige controle kunt geven, weten ze niet wat ze moeten zijn. Maar ze weten wel wat u van hen verwacht als ze het huis uitgaan.

U kunt gemakkelijk aan hun daden zien wat u van hen verwacht en hoe zij reageren, en de vorige verwachting zal niet worden vervuld. Ze hoeven niet te reageren, maar ze moeten zich gedragen. Ze moeten zich gedragen, doen wat hen gezegd wordt, zorgen dat ze de juiste aandacht krijgen die ze verdienen en al die dingen die hen gezegd zijn. Ik noem dit interne controle en kinderen denken inderdaad zo omdat ze de wereld om hen heen nog niet begrijpen. Ze denken dat ze moeten leren verantwoordelijk te zijn. In de praktijk beseft het kind alleen dat het gedaan moet worden en dat het het moet doen – wat er ook gebeurt. De consequentie is vaak zelfveroorzakend – het kind verliest een appel, het krijgt een pak slaag en omdat het kind zo klein is, weet het dat niet eens. De consequentie is op de plaats waar ze de appel neergelegd hebben, (de consequentie treedt op op hetzelfde moment als het gedrag plaatsvindt). Soms ben je een goede ouder, soms ben je dat niet.

Telkens als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, moet u erkennen wat u nu bezighoudt. Wat is er aan de hand in het leven van het kind? Neem even de tijd om na te denken over hoe je door mensen behandeld zou willen worden, hoe je zelf behandeld wordt, zou je zelf behandeld willen worden. Pas aan of verander hoe je wordt behandeld. Kinderen waarderen een glimlach en reageren op wat je zegt; ze doen wat je doet.

 

Lees meer …

Gastouder Ridderkerk http://gastoudermeninos.nl/gastouder-ridderkerk/

Kinderdagverblijf Ridderkerk http://gastoudermeninos.nl/kinderdagverblijf-ridderkerk/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.